STRONGMom App ingår i Mincs incubator program - STRONGMom

STRONGMom App ingår i Minc 12 månaders incubatorprogram startuphuset i Malmö
Mincs inkubator lanserades 2002, och har sedan dess hjälpt hundratals nystarter med allt från finansiering till rekrytering och internationell expansion. Globala framgångshistorier inkluderar Apsis, Orbital Systems och Polar Rose.
STRONGMom App is included in the Minc 12 month incubator program startup house in Malmö. Minc’s incubator launched in 2002, and has since helped hundreds of startups with everything from funding to recruitment & international expansion. Global success stories include Apsis, Orbital Systems and Polar Rose.