STRONGMom är nu en del av HealthTech Nordic - STRONGMom

HealthTech Nordic accelererar tillväxten av nystarter och förenar pionjärer inom HealthTech. De är här för att koppla samman prickarna mellan innovativa lösningar, vård och en global marknad. Tillsammans förespråkar de idéer och förenar resurser för att ta itu med globala hälsovårdens behov samtidigt som de driver regional utveckling och skapande av arbetstillfällen.