Graviditetsdiabetes - STRONGMom

Graviditetsdiabetes Orsak, riskfaktorer, diagnos och behandling

Diabetes som inträffar under graviditet kallas även för gestationsdiabetes. Anledningen till varför gravida kvinnor kan drabbas av detta tillstånd är att hormoner som utsöndras från bukspottkörteln vid en graviditet minskar mammans känslighet för insulin. Kvinnor som drabbas av gestationsdiabetes har också en nedsatt förmåga att kompensera för det ökade insulinbehovet som en graviditet innebär.Kolhydrater förser din kropp med näring i form av glukos vilket i sin tur är viktigt för ditt barns utveckling. Vid diabetes under graviditeten klarar inte insulinet av att transportera glukoset in i cellerna. Detta leder till att glukos ansamlas i blodet och ditt blodsocker stiger således. Diagnosen ställs efter en undersökning som kallas för glukosbelastning som innebär att vi tar ett fasteblodsocker följt av att du dricker glukos och efter ytterligare två timmar kontrolleras blodsockret igen.

Vilka är då riskfaktorerna för Graviditetsdiabetes?

Vilka är då riskfaktorerna för gestationsdiabetes? Faktorer såsom ärftlighet, övervikt, stigande ålder, om man tidigare fött ett stort barn eller om man har haft en tidigare graviditet med gestationsdiabetes innebär en ökad risk. De allra flesta upplever inte några symtom men om ditt blodsocker är förhöjt kan du drabbas av trötthet, ökad törst och att du behöver kissa oftare än vanligt. Behandlingen syftar till att reglera kosten så att ditt blodsocker förblir inom normalvärde. Vi ger även rådgivning avseende fysiskt aktivitet.

Unik produkter med innehåll av mycket socker!

Vid gestationsdiabetes är det viktigt att försöka undvika produkter som innehåller mycket socker såsom godis och läsk. Kosten kan också regleras genom att äta moderata mängder kolhydrater såsom bröd, pasta och frukt. Jag brukar föreslå till mina patienter att de kan äta många mindre mål och försöka att sprida ut kolhydraterna över dagen istället för att äta stora mängder på kort tid. Mitt mål är att hitta sätt att hantera kosten så du mår bra och där ditt blodsockervärde inte är förhöjt. Blodsockret kan kontrolleras i hemmet av den blivande mamman. I de fall där det inte räcker med kostbehandling kan behandling med insulin vara nödvändig.

 

Graviditetsdiabetes, även kallad gestationsdiabetes, kan påverka bebisen på ett par olika sätt som följer, då bebisen utsätts för högre blodsockernivåer kan det resultera i en högre födelsevikt. Då mammans blodsocker har varit förhöjt under graviditeten. Bebisen kan då drabbas av ett lågt blodsockervärde kort efter födelsen relaterat till att bebisen producerar större mängder insulin. Ett resultat av att hen har varit påverkad av mammans höga blodsocker. Vi är därför noga med att vara uppmärksamma på symtom som bebisen kan uppvisa efter födseln. Vi tar även blodsocker på bebisen vid ett antal tillfällen. Mitt råd är att alltid ha hud mot hud i den mån det är möjligt vilket leder till att bebisen får hjälp med temperaturreglering och därmed ett jämnare och lägre blodsocker vilket gör att bebisen vill äta. Gestationsdiabetes försvinner i de allra flesta fall efter förlossningen.

Referenser

Diabetesförbundet. (2018). Graviditetsdiabetes. Hämtad 2019/02/27 från: http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Andra-diabetes-typer/


Hagberg, H., Marsal, K., Westergren, M. (2014). Obstetrik. Lund: Studentlitteratur


Lindgren, H., Christensson, K., Dykes, A-K. (2016). Reproduktiv hälsa- barnmorskans kompetensområde. Lund: Studentlitteratur

Läs mer om Sandra här  Sandra Winberg – Barnmorska på STRONGMom app